روز صنعت و معدن

اختصاص این روز فزصت مناسبی است که به مهم ترین موتور محرک اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود.


date_range ۱۳۹۷/۰۴/۱۰، ۰۹:۱۰:۲۴       visibility 819
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter