کربنات استرانسیوم

کربنات استرانسیم

کربنات استرانسیم (Strontium Carbonate) با فرمول شیمیایی SrCO3 یک ترکیب شیمیایی با جرم مولی 63/147 است. این ترکیب شیمیایی پودری سفید رنگ با چگالی 74/3 گرم بر سانتی‌متر مکعب است و قابل انحلال در آب. کربنات استرانسیم ماده‌ای غیر قابل اشتعال است که دمای ذوب آن 1494 درجه سانتی‌گراد است.

از کربنات استرانسیم در تولید شعله‌های قرمز رنگ در مواد آتش‌بازی، تولید اکسید و استات استرانسیم، تولید لوازم الکتریکی و رسوب‌دهی سرب در حوضچه‌های الکترولیز روی استفاده می شود.