سولفات منیزیم

سولفات منیزیم | Magnesium Sulfate

 


نام صنعتی : سولفات منیزیم | Magnesium Sulfate

فرمول شیمیایی سولفات منیزیم : MgSO۴

درجه خلوص : mgo 16.5%    –    mgo 12%

بسته بندی سولفات منیزیم : کیسه 25 کیلو گرمی