پرمنگنات

نام صنعتی : پرمنگنات پتاسیم  | Potassium Permanganate

فرمول شیمیایی : KMnO4

درجه خلوص : min 99%

نام های دیگر : پر منگنات | پتاسیم پر منگنات | پتاس

بسته بندی : 30و40 کیلو گرمی