سود پرک

Soda Flakes

 


 

 

نام صنعتی : کاستیک سودا ، سود سوز آور

فرمول: (NaOH)

آنالیز:  %1±98

نام های دیگر : هیدروکسید سدیم ، سود جامد پرک ، سود کاستیک ، سود پرک

بسته بندی : کیسه های 25 کیلویی ، پالت یک تنی ،  بیگ بگ یک تنی