سولفات روی

سولفات روی | Zinc Sulfate

 


نام صنعتی : سولفات روی | Zinc Sulfate

فرمول شیمیایی : ZnSO4

درجه خلوص کریستال :  %20-18

درجه خلوص پودری  : %33-31

درجه خلوص کریستال %24-22

بسته بندی : کیسه های 25 کیلویی