سولفات سدیم

سولفات سدیم | Sodium Sulfate

 


نام صنعتی : سولفات سدیم | Sodium Sulfate

فرمول شیمیایی :  Na2SO4

درجه خلوص : %99-97

نام های دیگر : سولفات سدیم – نمک سدیم اسید سولفوریک

بسته بندی : کیسه 25 کیلو گرمی ، پالت یک تنی