سولفات مس

ایمیل

سولفات مس | Copper Sulfate

 


نام صنعتی : سولفات مس | Copper Sulfate | مس (II) سولفات

فرمول شیمیایی : CuSO4

درجه خلوص : %24 – %20-18

نام های دیگر : گوهر آبي | زاج كبود

بسته بندی : کیسه 25 کیلو گرمی